ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται -σε εισαγωγικό επίπεδο- οι δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία Laser  για  εφαρμογές  Επανορθωτικής Οδοντιατρικής  και ειδικότερα Οδοντικής Χειρουργικής με  στοχευση την παρασκευή κοιλοτήτων, τη  διάγνωση τερηδονικών βλαβών,την κάλυψη πολφού και τη λεύκανση  φραγμού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις