Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ-Διοίκηση Νοσοκομείων-Βιοηθική-Προσωπικά Δεδομένα (ΤΠΙΒΕπΙ10)

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Περιγραφή

Η ιστορική πορεία εξέλιξης και διαμόρφωσης του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών Υγείας.

Ο Λειτουργικός Σχεδιασμός των Τμημάτων και η Υλικοτεχνική Υποδομή του σύγχρονου Νοσοκομείου.

Οι διαδικασίες επιλογής, προμήθειας, διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας Ιατρικού Εξοπλισμού, Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Υλικών.

Η Υποστήριξη των Διαδικασιών Λήψης Ιατρικής και Επιχειρησιακής Απόφασης, οι εφαρμογές και οι επιπτώσεις τους, στα επιμέρους Τμήματα του Νοσοκομείου.

Η Διαχείριση της Ασφάλειας Ασθενών και Προσωπικού στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον.

Ο Ηλεκτρονικός - Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος και η πολυσχιδής λειτουργία του στην παροχή και στην αποτελεσματική διαχείρισή Υπηρεσιών Υγείας.

Η σημασία των Δικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων (HIS), Εργαστηρίων (LIS) και Διαχείρισης Νοσηλείας και Ασφαλιστικών Καλύψεων. Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRGs).

Η αναγκαιότητα της συνεχούς Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο Νοσοκομείο, ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης της επάρκειας και της απ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008