Απεικονιστική Ανατομία (ΤΠΙΒΥπΙ9)

Ν. Δημητρόπουλος

Περιγραφή
Κλασσική Ακτινολογία (Απλές ακτινογραφίες: Τεχνική της εξέτασης - Φυσιολογική ανατομία - Παθολογικά ευρήματα, Ειδικές εξετάσεις με σκιαγραφικά : Τεχνικές - Ευρήματα, Ψηφιακή ακτινογραφία). Υπερηχογραφία (Τεχνική εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα από διάφορα όργανα, Εφαρμογές στην εγκυμοσύνη, Ειδικές εφαρμογές: Τρισδιάστατη υπερηχογραφία - Ενδοκοιλοτική υπερηχογραφία, Επεμβατικές πράξεις, Έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία αγγειακού συστήματος, Power Doppler των παρεγχυματικών οργάνων). Αξονική Τομογραφία (Τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα στα διάφορα συστήματα, Νεότερες τεχνικές : multislice CT-CT endoscopy - Cardio CT). Μαγνητική τομογραφία (Τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα στα διάφορα συστήματα, Ειδικές εφαρμογές : Μαγνητική αγγειογραφία - Φασματοσκοπία). Μαστογραφία (Τεχνική εξέτασης, Φυσιολογική σημειολογία, Παθολογικά ευρήματα, Ψηφιακή μαστογραφία, Η μαστογραφία στον προληπτικό έλεγχο, Στερεοτακτικός εντοπισ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις