Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες (ΔΠΜΣ 101)

Σαγκριώτης Εμμανουήλ, Καραμπογιάς Σεραφείμ

Περιγραφή

Τηλεφωνία Βασικής Ζώνης, Συστήματα Διαβίβασης Αναλογικού Σήματος με διαμόρφωση Φέροντος (Διαμόρφωση Πλάτους και Γωνίας), Επίδραση του θορύβου καναλιού στα Συστήματα αυτά. Κωδικοποίηση πηγής, Διαβίβαση Αναλογικού Σήματος με ψηφιακές μεθόδους, PCM, επιδραση του θορύβου καναλιού στην έξοδο του συστήματος PCM, DPCM, LPC, δ-Διαμόρφωση, Αναλογικοί και Ψηφιακοί Επαναλήπτες. 

Εισαγωγή (η επανάσταση των υψήρρυθμων επικοινωνιών οπτικών και κινητών, oι τύποι δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες ευρείας ζώνης). Επισκόπηση των Παραδοσιακών Σχημάτων Ψηφιακής Διαμόρφωσης (ASK PSK, FSK διαφοροποίηση των επιδόσεων με τη χρήση Μιαδικών σχημάτων, οι δυνατότητες μικτών ψηφιακών συστημάτων, αστερισμοί, απόσταση συμβόλων αστερισμού). Μιαδικά Συστήματα Ψηφιακής Διαμόρφωσης με Ορθογώνιες Φέρουσες (διαμόρφωση QAM, συστήματα DMT χρήση των συστημάτων DMT σε ενσύρματα τηλεφωνικά δίκτυα, η τεχνική των XDSL χρήση των συστημάτων DMT σε ασύρματα δίκτυα, η τεχνική των OFDM). Συστήματα Διάχυτου Φάσματος (το μοντέλο των συστ

Περισσότερα