Διακριτά Μαθηματικά (Κ09)

Χρήστος Τζάμος και Γιάννης Χαμόδρακας

Περιγραφή

Ο παρών δικτυακός τόπος αφορά το μάθημα των Διακριτών Μαθηματικών (1o εξάμηνο).

Καθηγητής: Χ. Τζάμος. Φροντιστήριο: Ι. Χαμόδρακας.

[Εικόνα: R. Lichtenstein, Modular painting, 1969]