Διακριτά Μαθηματικά

Ιωάννης Εμίρης και Όλγα Φουρτουνέλλη

Περιγραφή

Ο παρών δικτυακός τόπος αφορά το μάθημα των Διακριτών Μαθηματικών (1o εξάμηνο).

Καθηγητής Ι. Εμίρης, Επικουρική διδάσκουσα Ο. Φουρτουνέλλη.

[Εικόνα: R. Lichtenstein, Modular painting, 1969]

 

Κωδικός: Κ09
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο

Ανακοινώσεις