Διακριτά Μαθηματικά (Κ09)

Αρχοντία Γιαννοπούλου και Όλγα Φουρτουνέλλη

Περιγραφή

Ο παρών δικτυακός τόπος αφορά το μάθημα των Διακριτών Μαθηματικών (1o εξάμηνο).

Καθηγήτρια: Α. Γιαννοπούλου, Επικουρική διδάσκουσα: Ο. Φουρτουνέλλη.

[Εικόνα: R. Lichtenstein, Modular painting, 1969]

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις