ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Αντώνης Καλοκαιρινός, Νικόλαος Θωμαΐδης, Άρης Νασίκας

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στα υλικά, υλικά συσκευασίας, μέταλλα, κράματα, γυαλί, κεραμικά, χαρτί, οικοδομικά υλικά, κλπ. Επίδραση υλικών συσκευασίας σε τρόφιμα και ποτά, μετανάστευση, ποσοτικός προσδιορισμός μετανάστευσης. Επίδραση του περιβάλλοντος στα υλικά και επίδραση των υλικών στον ʽΑνθρωπο και άλλα έμβια όντα. Τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου.