ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Αντώνης Καλοκαιρινός, Αναστάσιος Οικονόμου, Χρήστος Κόκκινος

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, σύγχρονες ηλεκτροχημικές και οπτικές τεχνικές ανάλυσης.