ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Αντώνης Κ. Καλοκαιρινός, Αναστάσιος Οικονόμου, Ερασμία Μπιζάνη, Μελπομένη Ντούσικου

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία. Διαλύματα, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης διαλυμάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Χημικές αντιδράσεις, κανόνες αναγραφής χημικών εξισώσεων για το συμβολισμό χημικών αντιδράσεων (ιοντικές εξισώσεις), ισοστάθμιση χημικών εξισώσεων. Ενεργός συγκέντρωση. Αρχές ηλεκτρικής ουδετερότητας και ισοστάθμισης της μάζας. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων (υπολογισμοί βαθμού ιοντισμού, σταθεράς ιοντισμού, συγκεντρώσεων ιόντων και μορίων σε διαλύματα ασθενών οξέων και βάσεων). Ιοντισμός ύδατος, pH, ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση. Ογκομετρική ανάλυση, στοιχειομετρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκαλιμετρία. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστημάτων (γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό ηλεκτροδίου, παράγοντες που επιδρούν στο δυναμικό ηλεκτροδίου, εξίσωση Nernst, υπολογισμός ηλεκτρεγερτικής δύναμης γαλβανικού στοιχείου και σταθερών ισορροπίας). Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορροπίες που περιλαμβάνουν

Περισσότερα  
Κωδικός: CHEM164
Σχολή - Τμήμα: Χημείας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Το μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ περιλαμβάνει:

 

Παραδόσεις: Δευτέρα 9 -10 πμ (Α15), Τρίτη 9 -11 πμ (Α15) και
Παρασκευή 9 πμ -12 μ (ΦΜ3)

Εργαστήριο: Τρίτη 11 πμ - 3 μμ και Παρασκευή 12 πμ - 4 μμ (ΑΝΑΧ)

Διδάσκοντες: Α. Καλοκαιρινός, Α. Οικονόμου, Ε. Μπιζάνη, Μ. Ντούσικου

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυμάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων.
Ιοντισμός ύδατος, pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοιχειομετρία, σφάλματα
ογκομέτρησης.

Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκαλιμετρία. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών
συστημάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρμογές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.

Υπεύθυνοι εργαστηριακών ασκήσεων: Μ. Ντούσικου, Ε. Μπιζάνη

Συμμετέχουν: Α. Καλοκαιρινός, Α. Οικονόμου

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις επιλεγμένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραμάτων και μειγμάτων αλάτων.
Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκομετρικές αναλύσεις (οξυμετρία, αλκαλιμετρία, αργυρομετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδομετρία). Οργανική ανάλυση.

Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται γραπτώς στη διάρκεια της εκτέλεσης των ασκήσεων και στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 25% από τις εργαστηριακές ασκήσεις και κατά 75% από το βαθμό του μαθήματος. Οι
επιμέρους αυτοί βαθμοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσοι με πέντε (5).

Σημείωση 1: Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν περατώσει με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος

Σημείωση 2: Οιφοιτητές/τριες που δεν έχουν εκτελέσει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις ή δεν έχουν προβιβάσιμο εργαστηριακό βαθμό, μπορούν να επαναλαβουν επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις μόνο στη διάρκεια του επομένου έτους.

Ημερολόγιο