ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Λουκάς Μαργαρίτης

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η αλματώδης έξαρση στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή σε συνδυασμό και με την αναγκαιότητα διαλέξεων για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες, επιβάλουν την εισαγωγή σχετικού μαθήματος στο Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική».

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

http://multimedia.biol.uoa.gr/

 

Ημερολόγιο