Ιδιωτικά σωματεία και συσσωματώσεις με επίκεντρο το γυμνάσιο στις αρχαίες ελληνικές πόλεις (2ος αιώνας π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)

Νικόλαος Γιαννακόπουλος

Περιγραφή

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όψη της κοινωνίας των αρχαίων ελληνικών πόλεων είναι τα πολυάριθμα ιδιωτικά σωματεία (λατρευτικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, γειτονιάς και άλλα), όπως επίσης και οι ποικίλες συσσωματώσεις με επίκεντρο το γυμνάσιο (όπως οι συσσωματώσεις νέων ή οι γερουσίες που εμφανίζονται σε πολλές ελληνικές πόλεις). Σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού σεμιναρίου είναι να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση, τις δραστηριότητες και τη δημόσια παρουσία των συλλογικοτήτων αυτών, όπως και η αλληλεπίδρασή τους με τους επίσημους θεσμούς της πόλεως. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις