Ρωμαϊκή εξουσία και τοπικές κοινωνίες

Νικόλαος Γιαννακόπουλος

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό αυτό σεμινάριο οργανώνεται με τη συνεργασία του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών. Υπεύθυνοι διδάσκοντες είναι η κυρία Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη (ΤΕΡΑ/ΕΙΕ) και ο κ. Ν. Γιαννακόπουλος (ΕΚΠΑ). Ερευνητές του ΤΕΡΑ, καθηγητές του ΕΚΠΑ και άλλων πανεπιστημίων παρουσιάζουν ποικίλες πλευρές της εξέλιξης των τοπικών κοινωνιών της ελληνορωμαϊκής ανατολής και των σχέσεων που αυτές ανέπτυξαν με τη ρωμαϊκή εξουσία. Εξετάζονται ζητήματα τα οποία αφορούν τη διάδοση του ρωμαϊκού νομίσματος και των ρωμαϊκών πολιτικών δικαιωμάτων, την ίδρυση ρωμαϊκών αποικιών, τις σχέσεις των τοπικών ελίτ και των σωματείων των διοονυσιακών τεχνιτών με τη ρωμαϊκή εξουσία, την πολιτική και κοινωνική οργάνωση και τη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων στις ρωμαϊκές επαρχίες, την αυτοκρατορική λατρεία και άλλα. Το μάθημα προσφέρεται κατά το χειμερινό εξάμηνο 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις