Συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας και θεσμοί (19ος-20ός αι.)

Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Περιγραφή

Συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας και θεσμοί (19ος-20ός αι.)

Το σεμινάριο θα εξετάσει τη συγκρότηση της ελληνική εθνικής ιστοριογραφίας στον 19ο και στον 20ό αιώνα, μελετώντας παράλληλα τους θεσμούς, (εκπαιδευτικούς, κ.ά.) μέσα στους οποίους παρήχθη και μέσω των οποίων διαδόθηκε. Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι η ιδέα ότι η ιστοριογραφία παράγεται εντός συγκεκριμένων θεσμών, οι οποίοι δεν αποτελούν απλώς το πλαίσιο για την παραγωγή της, αλλά επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή, τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές που τουςπροσδίδουν ταυτότητα• επίσης, ενισχύουν την εγκυρότητά τους, αναδεικνύουν τους συσχετισμούς δυνάμεων που επικρατούν στο εσωτερικό των θεσμών και εκφράζουν τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθεί το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, κεντρικού θεσμού ιστορικής διδασκαλίας και παραγωγής ιστοριογραφικού έργου, φυτώριου της ε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο