ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προσφερόμενη σε άλλα Τμήματα: 60ΚΙΑ01, 60ΜΙΑ01, 60ΓΙΑ01, ΙΑ01 α, ΙΑ01 α Γερ

Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου

Περιγραφή

Σύντομη επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου  (1050-50 π.Χ.).

Χειμερινό εξάμηνο

Ημερολόγιο