ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑ12

Ειρήνη Πέππα-Παπαϊωάννου

Περιγραφή

Η Αθηναϊκή αρχιτεκτονική της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής

 

Καταγραφή λιθοσωρών στη Ρωμαϊκή Αγορά (συνεργασία με Α'  ΕΠΚΑ) και στο "Διογένειο Γυμνάσιο".

Υποχρεωτική γραπτή εργασία.

 

3 ώρες.

Ημερολόγιο