Πόλεις-Λιμάνια της Μεσογείου (15ος-19ος αι.). Ανάμεσα στην Ιστορική Γεωγραφία, την Κοινωνική και Πολιτική Ανθρωπολογία και την οικονομική διάσταση.

Όλγα Κατσιαρδή

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξετασθεί ο σχηματισμός και η εξέλιξη των πόλεων λιμανιών στην ως άνω περίοδο, ιδίως όμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα επιχειρηθεί να εξηγηθεί η χωρική και κοινωνική τους διαμόρφωση μέσα από παράγοντες της γεωπολιτικής τους θέσης αλλά και της οικονομικής εκείνης σε τοπικό και διεθνές για την εποχή επίπεδο. Θα αναδειχθούν  παράγοντες διαμόρωσης της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και συνάμα κοινωνικής ανέλιξής τους, ο ρόλος της μετανάστευσης, των οικονομικών-κοινωνικών δικτύων και οι πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κρατούντων.

Ημερολόγιο