ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Λίλιαν Καραλή

Περιγραφή

Περίληψη: Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη αρχαιοπεριβαλλοντικών καταλοίπων, τα οποία σχετίζονται με την Μεσογειακή χλωρίδα και πανίδα. Ποικίλες διδακτικές ενότητες παρουσιάζονται και προσεγγίζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Αναλυτικότερα θα μελετηθούν:  μαλακολογικό υλικό (Λ. Καραλή), ζωικά οστά (Ε. Γιαννούλη) και ανθρώπινο οστεολογικό υλικό (Κ. Μωραΐτης).

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της συμβολής των αρχαιοπεριβαλλοντικών καταλοίπων στην Αρχαιολογία, η παλαιοπεριβαλλοντική ανασύνθεση, η σύνδεση του φυσικού τοπίου με τις ανθρώπινες επιλογές, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες θεωρίες και μεθόδους στο πεδίο και στο εργαστήριο.

 

Subject: The seminar focuses on the study of palaeoenvironmental remains and more specifically on the Mediterranean fauna. Various subjects are discussed and presented by specialized biorchaeologists. The malacological material (L. Karali), the animal bones (E. Giannouli) and the human remains (K. Moraitis) will be further studied.

Ai

Περισσότερα  

Ημερολόγιο