Εισαγωγή στην Επιστήμη της Τέχνης (κωδικός: ΙΑ17)

Αθηνά Σχινά

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα κορμού, που αφορά τους φοιτητές του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος και προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο εκάστου έτους. 

Διδάσκεται η σημασιολογία του έργου της τέχνης, στοιχεία της τεχνικής και των υλικών της καλλιτεχνικής του διαπραγμάτευσης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, ψηφιδωτό, κεραμεική, αρχιτεκτονική, φωτογραφία), καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά των περιόδων που αφορούν την αρχαιότητα μέχρι και την σύγχρονη εποχή. Το μάθημα επικεντρώνεται σε σημαντικά έργα και δημιουργούς, με την παράλληλη προβολή σχετικών εικόνων (slides) από την Ιστορία της Τέχνης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις