Η συζήτηση για την εθνική ταυτότητα στην ελληνική ιστοριογραφία. Ο Μεσοπόλεμος

Ευάγγελος Καραμανωλάκης

Περιγραφή

Η συζήτηση για την εθνική ταυτότητα στην

ελληνική ιστοριογραφία. Ο Μεσοπόλεμος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει

πτυχές της συζήτησης για την εθνική ταυτότητα

στην ελληνική ιστοριογραφία, τους όρους

συγκρότησης, οριοθέτησής και

επαναπροσδιορισμού της. Αρχικά θα μελετηθεί η

έννοια της εθνικής ταυτότητας, και η συζήτηση

γύρω από τη συμβολή της ιστορίας στη

συγκρότησή της, όπως έχει αποτυπωθεί τα

τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη

συνέχεια θα επιχειρηθεί η μελέτη της ελληνικής

περίπτωσης με έμφαση στις συζητήσεις

αναφορικά με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων

ιστορικών περιόδων στο εθνικό αφήγημα. Θα

μελετηθεί ιδιαίτερα η περίοδος του

Μεσοπολέμου, περίοδος πλούσια σε

ιστοριογραφικές συζητήσεις αναφορικά με την

εθνική ταυτότητα, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης

των Νέων Χωρών και των συνεπειών της

Μικρασιατική Καταστροφής.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το σεμινάριο, θα

αναλάβουν γραπτή εργασία. Για τη βαθμολογία

θα συνυπολογισθούν η συμμετοχή στο μάθημα,

η προφορική ανάπτυξη του θέμ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο