Κλασική Αρχαιολογία-Εικονογραφία της λατρείας

Λυδία Παλαιοκρασσά

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση και κατανόηση της εικονογραφίας των λατρευτικών πρακτικών στην αρχαία ελληνική τέχνη (κυρίως την πλαστική και αγγειογραφία), με τη βοήθεια των γραπτών (γραμματειακών και επιγραφικών) πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων. Μετά από τη λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων αυτών θα εξεταστεί η αντανάκλαση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στη θρησκευτική ζωή κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους.

Η εικονογραφία των λατρευτικών πρακτικών θα εξεταστεί κατά θεότητες. Το σεμινάριο θα αρχίσει με σύντομη εισαγωγή στο θέμα, ενώ οι εργασίες που θα εκπονηθούν από τους συμμετέχοντες θα καταλήγουν σε πρόταση για τον καλύτερο τρόπο πρόσληψης του εξεταζόμενου θέματος από το ευρύ κοινό.

 

Ημερολόγιο