ΣΙ 67 Από τα κινήματα και τις εξεγέρσεις των Ελλήνων και άλλων χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (15ος αι.-αρχές 19ου) στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, Θα επιχειρηθεί η  θεωρητική προσέγγιση του επαναστατικού φαινομένου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας και η ανίχνευση ομοιοτήτων ή ιδιαιτεροτήων σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως στην ελληνική χερσόνησο. Κρίνεται απαραίτητη και η θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου του εθνικισμού και κυρίως της εμφάνισής του στους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επικέντρωση των επιμέρους ερωτημάτων και συνεπώς των θεματικών ενοτήτων από τις οποίες θα αντληθούν οι σεμιναριακές εργασίες των φοιτητων θα δοθεί στους φορείς στους φορείς και αιτίες των εξεγερτικών φαινομένων, την επιμέρους εξέλιξή τους, την διάρκεια και καταστολή ή επιτυχία τους, φυσικά τις συνέπειές τους αλλά και στον ρόλο των ευρωπαϊκών δυνάμεων και την κατάσταση της βαλκανικής και οθωμανικής κοινωνίας. Τα θέματα που θα αφορούν στην περίοδο του τέλους του 18ου αι. και των αρχ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο