ΣΙ 59 Πνευματικοί ορίζοντες του Νέου Ελληνισμού, 1453-1821

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Περιγραφή

ΣΙ 59

Πνευματικοί ορίζοντες του Νέου Ελληνισμού, 1453-1821.

   Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα παιδείας του Ελληνισμού υπό την οθωμανική κυριαρχία και στην διασπορά, οργάνωση σχολείων, παραγωγή λογίων και κυρίως ζητήματα που αφορούν στην επιστήμη, τον ρόλο του λαϊκού πολιτισμού αλλά και την εξέλιξη της πολιτικής ιδεολογίας, ιδίως κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης.

   Η διδασκαλία θα εμπλουτίζεται με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, εικόνων, χαρτών, αρχειακού υλικού) και υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (e-class)

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν την πρώτη μέρα του μαθήματος και στην πορεία μέσω του e-class

Ό. Κατσιαρδή-Hering, 3 ώρες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πνευματικοί ορίζοντες του Νέου Ελληνισμού, 1453-1821.

   Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα παιδείας του Ελληνισμού υπό την οθωμανική κυριαρχία και στην διασπορά, οργάνωση σχολείων, παραγωγή λογίων και κυρίως ζητήματα που αφορούν στην επιστήμη, τον ρόλο του λαϊκού πολιτισμού αλλά και την εξέλιξη της πολιτικής ιδεολογίας, ιδίως κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης.

   Η διδασκαλία θα εμπλουτίζεται με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, εικόνων, χαρτών, αρχειακού υλικού) και υποστηρίζεται από ιστοσελίδα (e-class)

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν την πρώτη μέρα του μαθήματος και στην πορεία μέσω του e-class

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα γίνει την πρώτη μέρα του σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμοι/ες μπορούν μου αποστέλλουν mail για τη δηλωση παρακολούθησης, όμως και πάλι η επιλογή θα γινει ως άνω.

22. 1. 2015

Ό. Κατσιαρδή-Hering, 3 ώρες

Ημερολόγιο