Μινωική κεραμεική (ΣΑ 22)

Ελευθέριος Πλάτων

Περιγραφή

Σεμιναριακό μάθημα πάνω στη μελέτη της μινωικής κεραμεικής. Περιγράφονται τα βασικά στάδια εξέλιξης και οι σπουδαιότερες δημιουργίες της κεραμεικής τέχνης στην Κρήτη της 3ης και της 2ης χιλιετίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, όπως και η παρουσίαση και συγγραφή σεμιναριακής εργασίας, η οποία και αξιολογείται.