Η μαγεία στον αρχαίο κόσμο

Ζήνων Παπακωνσταντίνου

Περιγραφή

Πρακτικές μαγείας απαντούνται στον Ελληνικό χώρο από την Ομηρική εποχή και διαδίδονται ευρύτερα τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε πτυχές των πρακτικών μαγείας στον αρχαιοελληνικό κόσμο, συμπεραλαμβανομένων των ανατολικών επιρροών στην Ελληνική μαγεία, τη δημιουργία της έννοιας της μαγείας τον 5ο αιώνα π.Χ., τις μαγικές επωδές και κατάδεσμους και τις κοινωνικές τους προεκτάσεις, καθώς και τη θέση των μάγων/μαγισσών στις Ελληνικές κοινότητες από την αρχαϊκή περίοδο εώς και την ύστερη αρχαιότητα.

Beliefs and practices related to magic and the occult are attested in the Greek world since the Homeric epics and become an integral part of daily life since at least the fifth century BC. In this seminar we will explore facets of magic in the ancient Greek world, including Eastern influences on Greek magical practices, the formation of a concept of magic in the fifth century BC, the practice of magical incantations and spells and their social implications as well

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -