ΣΙ61 Μεταναστεύσεις των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος-αρχές 19ου αι., σεμινάριο

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Περιγραφή
Μεταναστεύσεις των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος-αρχές 19ου αι., σεμινάριο.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση με βάση τη θεωρία και τις πηγές στην ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στους αι. 15-19ο . Θα εξεταστούν τα αίτια, οι πορείες, οι επαληθεύσεις των προσδοκιών των μετακινουμένων, οι κρατικές πολιτικές, τα δίκτυα. Στο σεμινάριο θα αξιολογηθούν η προφορική συμμετοχή και η γραπτή εργασία. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του e-class και παρακαλώ να αναγράψετε πλήρη τα στοιχεία σας, αλλά κυρίως πρέπει να εμφανισθείτε στο πρώτο μάθημα που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα είναι ευκταίο να έχετε περάσει επιτυχώς το μάθημα ΙΙ17.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος θα δοθούν κατά την πρώτη μέρα. Ώς τότε επισκεφθείτε τους υποσυνδέσμους του μαθήματος στο eclass

Ημερολόγιο