Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄

Ευάγγελος Καραμανωλάκης

Περιγραφή
Μέρος Α΄: Εθνική Ταυτότητα και ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία. Οι επινοη?ένες παραδόσεις.
Μέρος Β΄: Οικονο?ία και τάξεις στη νεοελληνική κοινωνία. Αγροτικό ζήτη?α, Eκβιο?ηχάνιση και ανάπτυξη, Eργατικό κίνη?α και κοινωνική πολιτική, Πρόσφυγες.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Εξεταστέα ύλη

Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώτης, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη,  Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, Αθήνα, Νεφέλη, 2008, σ. 11-51, 69-186.

Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική οικονομία 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Νεφέλη, σ. 13-147.

Τα παρακάτω άρθρα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του μαθήματος στο e-class

Λίνα Λούβη, «Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας» στο  Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή 1922, Έξι στιγμές του Εικοστού αιώνα, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σ. 23-51.

Σπ. Πλουμίδης, «Το καθεστώς Μεταξά, 1936-1940» στο  Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά 1936-1941, Έξι στιγμές του Εικοστού αιώνα, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σ. 49-82.

Βοηθητικά μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τη συναγωγή πηγών που διδόταν στο μάθημα: Πηγές της νεοελληνικής ιστορίας (19ος αιώνας- 1941)

Ημερολόγιο