ΣΙ 70 Αρχαία Ιστορία- Αθλητισμός στον Αρχαίο Κόσμο

Ζήνων Παπακωνσταντίνου

Περιγραφή

Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε πτυχές του αθλητισμού από την πρώϊμή αρχαϊκή περίοδο εώς την ύστερη αρχαιότητα. Ενδεικτικά θέματα προς εξέταση: οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι άλλοι στεφανιτικοί αγώνες στην αρχαιότητα· τα Παναθήναια καί άλλοι τοπικοί αγώνες· αθλητισμός και πολιτική στον αρχαίο κόσμο· γυναίκες και αθλητισμός· έπαθλα και επινίκια (ποίηση, αναθήματα). Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν την έρευνα τους προφορικά και θα καταθέσουν γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου.

Η βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι σχεδόν αποκλειστικά ξενόγλωσση. Ως εκ τούτου, πολύ κάλη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ημερολόγιο