Πανελλήνια Ιερά: Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία, Νεμέα

Πάνος Βαλαβάνης

Περιγραφή
Ιστορική και αρχιτεκτονική εξέλιξη των τεσσάρων πανελληνίων ιερών. Συνθήκες και δεδομένα ίδρυσης, ανάπτυξης και ένταξης στην περίοδο. Αρχιτεκτονική εξέλιξη, λατρευτικές και αναθηματικές πρακτικές,χρήση τους για πολιτική προπαγάνδα.

Ημερολόγιο