Ο ελληνικός Μεσοπόλεμος (1922-1940): κοινωνία και πολιτικοί θεσμοί

Σπυρίδων Πλουμίδης

Περιγραφή

Το σεμιναριακό Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις κοινωνικές και θεσμικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στο ελληνικό κράτος στον Μεσοπόλεμο. Κατ? αρχήν θα οριστεί εννοιολογικά ο ελληνικός Μεσοπόλεμος σε συνάφεια με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και θα εξεταστούν συνοπτικά οι βασικές πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα της περιόδου. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στα φαινόμενα του μικροαστισμού, της εγκατάστασης των προσφύγων, της αγροτικής πολιτικής και μεταρρύθμισης, των «αγροφυγάδων» (Landflucht), στη βιομηχανική ανάπτυξη και στην οικονομική κρίση, σε αντιστοιχία με όμοια ή παρόμοια προβλήματα που βίωναν άλλες χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Θα συζητηθούν επίσης η αναβίωση του Εθνικού Διχασμού, η κρίση της αστικής ηγεμονίας, η επίκληση του κομμουνιστικού κινδύνου και η δικτατορία Μεταξά, καθώς και οι θεσμικές αλλαγές που οι πολιτικές εξελίξεις επέφεραν στη μορφή του ελληνικού κράτους. Το μεταπτυχιακό σεμινάριο εντάσσεται στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορί

Περισσότερα