Μνημειακή τοπογραφία της Αθήνας

Πάνος Βαλαβάνης

Περιγραφή

Γίνεται σύντομη εισαγωγή για την ιστορία και την εξέλιξη της πόλεως, τη διαδρομή και τα κατάλοιπα των τειχών κατά εποχές, καθώς και πλήρης παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της Ακροπόλεως, της Νότιας κλιτύος, της αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου.

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ

 

 

Μαθήματα στην αίθουσα

 

 

Τρίτη 23 Φεβρ. Ρένα Πέππα Παπαϊωάννου, Εισαγωγή στην Ανασκαφική

 

          2 Μαρτίου Ρένα Πέππα Παπαϊωάννου, Μαθήματα αρχ. σχεδίου

 

          9 Μαρτίου Πάνος Βαλαβάνης Εισαγωγή στην Ιστορία της Αθήνας

 

          16 Μαρτίου Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Εισαγωγή στην τοπογραφία της Ακρόπολης

 

          23 Μαρτίου Πάνος Βαλαβάνης, Εισαγωγή στη τοπογραφία της αρχ. Αγοράς

 

          13 Απριλίου Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Εισαγωγή στην τοπογραφία της Ν. κλιτύος ? Ολυμπιείου

 

          20 Απριλίου Πάνος Βαλαβάνης, Εισαγωγή στην τοπογραφία του Κεραμεικού

 

Νίκος Γκιολές, Εισαγωγή στην τοπογραφία της Παλαιοχριστιανικής Αθήνας

 

 

Μαθήματα στους χώρους

 

 

Τρίτη 27 Απριλίου, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Ακρόπολη

 

          4 Μαΐου Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Νίκος Γκιολές Ακρόπολη ? Ν. κλιτύς

 

          11 Μαΐου Πάνος Βαλαβάνης, Αγορά

 

          18 Μαΐου Πάνος Βαλαβάνης, Νίκος Γκιολές, Αγορά

 

          25 Μαΐου Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Νίκος Γκιολές, Ολυμπιείο

 

          1 Ιουνίου Πάνος Βαλαβάνης, Κεραμεικός

 

 

 

Η ανασκαφή στο Διογένειο Γυμνάσιο προγραμματίζεται να διεξαχθεί από 3 Μαΐου έως 1 Ιουνίου. 

 

         

 

Ημερολόγιο