ΖΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη

Περιγραφή

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

Ζωτικοί πόροι, οικονομία και επιβίωση κατά την Εποχή του Λίθου στον Ελλαδικό χώρο

Η εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος και των ζωτικών πόρων για τη διαβίωση του ανθρώπου κατά τη Παλαιολιθική και τη Νεολιθική εποχή ήταν ζωτικής σημασίας, τόσο για την επιβίωση καθαυτή μέσω της διατροφής, όσο και ως προς την χρήση των φυσικών πόρων σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του όπως παραγωγή εργαλείων και άλλων χρηστικών αντικειμένων, κοσμημάτων, ειδωλίων κλπ. Το σεμιναριακό μάθημα εστιάζει στους φυσικούς πόρους και τους τρόπους εκμετάλλευσης αυτών ανά περίοδο. Όσον αφορά τις λίθινες πρώτες ύλες θα εξεταστούν οι πηγές τους (πρωτογενείς, δευτερογενείς), οι τρόποι προμήθειας ανά περίοδο και τα δίκτυα διακίνησής τους. Από την άποψη της οικονομίας/ διατροφής, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι τρόποι προσπορισμού της τροφής ανά περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των οικονομικών μοντέλων: τροφοσυλλογή και κυνήγι κατά την Παλαιολιθική, καλλιέργεια φυτών και εκτροφή ζώ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο