ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη

Περιγραφή

Σεμιναριακό ΣΑ10

Οι προϊστορικές λιθοτεχνίες και τα λίθινα εργαλεία συνιστούν ένα νέο σχετικά γνωστικό αντικείμενο της αρχαιολογικής έρευνας στη χώρα. Ως τεκμήρια ανθρώπινης δραστηριότητας, αποτελούν μια σημαντική κατηγορία αρχαιολογικού υλικού που απαντά σε όλες τις εποχές, από την Παλαιολιθική έως και την Υστερη Εποχή του Χαλκού. Τα λίθινα αποτελούν το κλειδί για την διερεύνηση και κατανόηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, συμπεριφοράς και δεξιοτεχνίας. Στο μάθημα παρουσιάζεται το ιστορικό της έρευνας των λίθινων εργαλειοτεχνιών από την Αναγέννηση εως τις μέρες μας, σχολιάζεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό υποβαθρο της έρευνας και αναπτύσσονται οι τέσσερεις βασικοί άξονες της μελέτης: προσδιορισμός και διακίνηση των λίθινων πρώτων υλών, τεχνικές παραγωγής των εργαλείων και εγχειρηματικές αλυσίδες, τυπολογική προσέγγιση και λειτουργική ανάλυση. Υπογραμμίζεται η συμβολή της πειραματικής αρχαιολογίας στη κατανόηση της παραγωγής και χρήσης των λίθινων εργαλείων. Το μάθημα εμπλουτίζεται με πρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο