Προιστορική Αρχαιολογία Γ- Νεολιθικός Πολιτισμός και Περιβάλλον

Λίλιαν Καραλή

Περιγραφή
Νεολιθικός Πολιτισμός και Περιβάλλον.Ορισμός,ιστορικό έρευνας,θεωρία, πρακτικές και μέθοδοι.Οι πρώτες νεολιθικές κοινωνίες στην Μέση Ανατολή,στην Ευρώπη και Ελλάδα, στην Άπω Ανατολή.

Ημερολόγιο