ΣΑ 70 Προϊστορική Αρχαιολογία

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΣΙΑΚΟΥ

Περιγραφή

Η Μέση Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα και η γένεση του ΜυκηναΪκού κόσμου.

Σεμινάριο με υποχρεωτικές εργασίες.

Οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική. Ταφικά έθιμα. Οικονομία και κοινωνία. Τέχνες και τεχνικές.

Προαιρετικά: επισκέψεις σε μουσεία.