ΙΑ 74 Επιλεγομένο μη σεμιναριακό μάθημα: Προϊστορική Αρχαιολογία:Προϊστορία της Κύπρου.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Περιγραφή
Η Προϊστορία της Κύπρου. Προβλήματα προσέγγισης και ερμηνείας των κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο. Αρχικά εξετάζεται συνοπτικά η ανάπτυξη των πρώιμωμ κοινωνιών στο νησί, δηλαδή της νεολιθικής και χαλκολιθικής περιόδου, ενώ παράλληλα επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις εξελίξεις της Εποχής του Χαλκού. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα κοινωνικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Αναλύονται ζητήματα χωρο-οργάνωσης, παραγωγικών διαδικασιών και θεσμικών μεταβολών(διοίκηση, οικονομία, θρησκεία)στη διάρκεια της μακράς αυτής περιόδου. Ο πολιτισμικός χαρακτήρας του νησιού εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων εξελίξεων που έλαβαν χώρα στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου κατά την εποχή αυτή.

Ημερολόγιο