Τί είναι η πολιτική του πολιτισμού;

Αντώνης Λιάκος

Περιγραφή

Τι είναι η πολιτική του πολιτισμού, που και πως θεμελιώνεται, είναι ή όχι αντικείμενο δικαιώματος και τι μορφής δικαιώματος,  ποιο είναι το περιεχόμενό της,  ποιους ή ποιες   αφορά, ποια είναι η προβληματική της άσκησής της, ποια μοντέλα υπάρχουν, πώς εξελίσσεται, ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια πολιτική πολιτισμού ασκήθηκε στην Ελλάδα;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -