Αγγλική Ορολογία (806)

Ελένη Ξαρχά

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται την ακριβή λειτουργία ειδικών όρων, γραμματικών δομών και στοιχείων του λόγου της αγγλικής γλώσσας και αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα. Επιπλέον αναδεικνύει την χρήση ειδικών γραμματικών και λεξιλογικών στοιχείων της αγγλικής γλώσσας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει την αγγλική ορολογία του αγροδιατροφικού τομέα.
  • Να μπορεί να παρουσιάσει μια εργασία στην αγγλική γλώσσα
  • Να μπορεί να κατανοήσει την παρουσίαση μιας εργασίας στην αγγλική γλώσσα
  • Να μπορεί να κατανοήσει και να αναπαραγάγει το περιεχόμενο επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Να συγγράψει επιστημονικά τεκμηριωμένο κείμενο που αφορά αγροδιατροφικά θέματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -