ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (16-101)

Βάιος Λάππας

Περιγραφή

Ιστορία της αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας. Αεροδιαστημικά προγράμματα και κύρια χαρακτηριστικά τους. Διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές.Αεροδιαστημική και εφαρμογές. Εξέλιξη τεχνητών δορυφόρων. Δορυφορικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και άλλων διεθνών φορέων. Εθνικό πρόγραμμα αεροδιαστημικής. Επιτροπές προτυποποίησης και διεθνή πρότυπα (ECSS, CCSDS).

Ημερολόγιο