ΜΟΛΙΕΡΟΣ (1978) - Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΛΕΝ

‪Molière (Α. Mnouchkine, 1978) - « nous nous sommes bien amusés »

https://www.youtube.com/watch?v=IYo3hY0srJ4