ΜΟΛΙΕΡΟΣ (1978) - Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ)

Molière (Α. Mnouchkine, 1978) - le départ de Paris

https://www.youtube.com/watch?v=tlI1Bez_sbs