Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 14ου - Mme de Maintenon

Ταινία «Saint-Cyr»

https://www.youtube.com/watch?v=o71p9gLpPJw

[Fin du XVIIe siècle: Anne de Grandcamp et Lucie de Fontenelle, deux petites Normandes, arrivent a l’école de Saint-Cyr, créée par Mme de Maintenon pour éduquer les filles de la noblesse ruinée par les guerres et en faire des femmes libres. Mais après une vie d'avilissements et d'intrigues, Mme de Maintenon craint les feux de l'enfer. Elle s'en remet alors a un homme d’Église pour ramener l’école sur le chemin de la pureté, quitte a renier ses promesses de liberté.]

Τέλος του 18ου αιώνα: H Anne de Grandcamp και η Lucie de Fontenelle, δυο μικρές Νορμανδές, φθάνουν στη Σχολή του Saint-Cyr, δημιούργημα της Mme de Maintenon για να μορφώσει τα κορίτσια της κατεστραμμένης από τους πολέμους αριστοκρατίας και να διαπαιδαγωγήσει ελεύθερα πνεύματα. Μετά από μια ταραχώδη ζωή, η Mme de Maintenon φοβάται τις φλόγες τις Κόλασης. Καταφεύγει σε έναν εκκλησιαστικό προκειμένου να επαναφέρει τη Σχολή στην οδό της αγνότητας, εγκαταλείποντας την ελευθεροφροσύνη. Στην ταινία εμφανίζεται ο Ρακίνας και ακούγονται αποσπάσματα από δυο τραγωδίες του, μια »κοσμική» και μια «θρησκευτική».