ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΙΙ

Σάββας Πατσαλίδης, «Αναγνωστικό/ερμηνευτικό εργαλείο και δύο πίνακες», στο: Θέατρο και παγκοσμιοποίηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2012, σσ. 611-64. Βλ. κατηγορία Έγγραφα (ανάρτηση του κειμένου)