Μέρος III: Διακυβέρνηση Ψηφιακών Υποδομών, Δεδομένα και Διαχείριση Γνώσης

1. Τόποι, Καινοτομίες και Κοινωνικές Συγκροτήσεις στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων

Christian Clausen and Christian Koch, “Spaces and Occassions in the Social Shaping of Information Technologies” Joshua W. Abbott, “Network security agreements: communications technology governance by other means”

2. Big-Data, Τυποποίηση (Standardization) και Διακυβέρνηση Ψηφιακών Υποδομών

Dan Bouk, The History and Political Economy of Personal Data over the Last Two Centuries in Three Acts, Osiris, 2017, pp. 85-106

Hallam Stevens, A Feeling for the Algorithm: Working Knowledge and Big Data in Biology, Osiris, 2017, pp. 151-174

Leonelli S. (2018) Assembling Biomedical Big Data. In: Meloni M., Cromby J., Fitzgerald D., Lloyd S. (eds) The Palgrave Handbook of Biology and Society. Palgrave Macmillan, London Bruno J. Strasser and Paul N. Edwards, Big Data Is the Answer … But What Is the Question?, Osiris, 2017, pp. 328-345

3. Πολιτικές, Διαμάχες και Προσβασιμότητα

Jérôme Denis, Samuel Goëta, Rawification and the careful generation of open government data, Social Studies of Science, Vol 47, Issue 5, pp. 604 – 629.

Paul N. Edwards, Matthew S. MayernikArcher L. BatchellerGeoffrey C. Bowker Christine L. Borgman, Science friction: Data, metadata, and collaboration, Social Studies of Science, Vol 41, Issue 5, pp. 667 – 690

W. Patrick McCray, The Biggest Data of All: Making and Sharing a Digital Universe, Osiris, 2017 Jo Bates, (2018) "The politics of data friction", Journal of Documentation, Vol. 74 Issue: 2, pp.412-429