ΜΑΘΗΜΑ 5ο

Ανάλυση της Φαίδρας του Ρακίνα, βλ. κατηγορία Έγγραφα.

Πρόλογος (1677)