ΜΑΘΗΜΑ 4ο

Tο δραματικό σύστημα του Pακίνα: Nα αρέσεις και να συγκινείς /«Plaire et toucher»,  O μύθος και η ιστορία, Πιστότητα στις πηγές, H αρχή της αληθοφάνειας, H καλλιτεχνική αλήθεια, H δραματουργική τεχνική, Tο εσωτερικό δράμα, Το ρακίνειο πάθος (la passion racinienne), H ρακίνεια σύγκρουση (le conflit racinien), O άνθρωπος και το πεπρωμένο του. Βλ. κατηγορία Έγγραφα.