ΜΟΛΙΕΡΟΣ (1978) - ΜΑΣΚΕΣ [ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ] ΚΑΙ Η MADELEINE BEJART

Molière (A. Mnouchkine, 1978) - masques et Madeleine

https://www.youtube.com/watch?v=h34u8ps2wG4