ΜΑΘΗΜΑ 2ο

O κλασικισμός

α. Συγκλίσεις και αποκλίσεις, β. Προσδιορισμός του κλασικισμού, γ. Tο ιδεώδες του «honnête homme».

Βλ. P.P. 3 & 4, κατηγορία Έγγραφα.