ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ - Ι

Άννα Ταμπάκη, «Η συµβολή της µετάφρασης στην επανάκτηση του κλασικού γαλλικού ρεπερτορίου στην Ελλάδα του τέλους του 20ού αιώνα. Σκέψεις και αισθητικές αποτιμήσεις. Μια πρώτη προσέγγιση», Πολύχρωμες ψηφίδες. Γαλλοφωνία και πολυπολιτισμικότητα, Εκδ. Γρηγόρη 2013, σσ. 157-170.  Βλ. κατηγορία Έγγραφα (ανάρτηση του κειμένου).