Προσομοιώσεις αστροφυσικών ροών. Β' Μέρος
  • Μελέτη αλληλεπίδρασης δύο ρευστών - "απλά" κύματα (simple waves)
  • Κύματα αραίωσης
  • Προσομοίωση του προβλήματος του Sod
  • Σύνδεση με παρατηρήσεις αστροφυσικών ροών