Προσομοιώσεις αστροφυσικών ροών. Α' Μέρος
  • Εξισώσεις ρευστών - νόμοι διατήρησης - ωστικά κύματα και συνθήκες άλματος
  • Βασικές ιδέες αριθμητικής επίλυσης
  • Πως μεταφέρουμε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή (κανονικοποίηση - αρχικές και οριακές σινθήκες), εξοικείωση με τον κώδικα PLUTO 
  • Προσομοίωση κίνησης πιστονιού σε κύλινδρο με ακίνητο ρευστό για υποηχητικές και υπερηχητικές ταχύτητες