Αριθμητικές Προσομοιώσεις Ν-σωμάτων και Δημιουργία Γαλαξιών

- Εισαγωγή στις αριθμητικές προσομοιώσεις Ν-σωμάτων
- Εξοικείωση με μοντέρνο λογισμικό για την προσομοίωση και ανάλυση
  αριθμητικών μοντέλων Ν-σωμάτων γαλαξιών
- Δημιουργία αριθμητικού μοντέλου σπειροειδούς γαλαξία και χρήση
  αριθμητικού κώδικα για τη χρονική εξέλιξη του συστήματος
- Εκτέλεση αριθμητικής προσομοίωσης της σύγκρουσης μεταξύ δύο σπειροειδών
  γαλαξιών και μελέτη των ιδιοτήτων του υπολείμματος σύγκρουσης